AKILLI KOBİ

Dijital Ürün ve Hizmetler ile İlgili Gümrük Vergisi Araştırması

1. Gündelik operasyonlarınızda dijital ürünler veya dijital olarak sunulan hizmetler kullanıyor musunuz ya da işinizi yapabilmek için bu tarz yazılım veya uygulamalara ihtiyaç duyuyor musunuz?

2. Eğer önceki soruya cevabınız “Evet” ise, bu dijital ürünler veya dijital olarak sunulan hizmetler gündelik operasyonlarınız için ne kadar hayati öneme sahip?

3. Ürün veya hizmetlerinizi yurt dışına ihraç ediyor musunuz?

4. Dijital ürünlere gümrük vergisi getirilmesi durumunda, kullandığınız veya geliştirdiğiniz dijital olarak sunulan hizmetlerin maliyetini etkileyeceğini düşünüyor musunuz?

5. Eğer önceki soruya cevabınız “Evet” ise, gümrük vergisinin getirilmesi durumunda artan maliyetleri işinizde bir değişiklik yapmadan karşılayabilir misiniz, yoksa iş stratejilerinizi değiştirmek zorunda kalabilir misiniz?

6. Dijital ürünlerin veya dijital olarak sunulan hizmetlerin olası maliyet artışlarına uyum sağlama konusunda karşılaşabileceğiniz zorluklar neler olabilir?