AKILLI KOBİ

Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

Akıllı KOBİ Kullanım Koşulları

Bu PLATFORM’u kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyun. [www.akillikobi.org.tr] PLATFORM’u kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir. 

1- GİRİŞ

1.1 PLATFORM’un işleticisi, TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  “Uncalı Mah. 1222. Sok. City Life 2 Sit. No: 1/A4 Konyaaltı Antalya” adresinde kurulu “Global Dönüşüm Ticaret Ltd. Şti.”dir. Akıllı KOBİ, kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2 Bu PLATFORM’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde PLATFORM’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları'nı Akıllı KOBİ dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak PLATFORM’da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Akıllı KOBİ tarafından işbu Kullanım Koşulları'nda yapılan her değişikliği PLATFORM hizmetlerinden yararlanan ve PLATFORM’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3 İşbu Kullanım Koşulları ayrıca, Akıllı KOBİ hizmetlerinden yararlanacak olan ZİYARETÇİLER ile ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

1.4 PLATFORM’un işleticisi, sunmuş olduğu içeriği ve hizmetleri ayrıca ücretlendirme; PLATFORM üzerinden komisyon, reklam, sponsorluk gibi kalemler üzerinden gelir elde etme hakkını saklı tutmaktadır.

2- TANIMLAR

2.1. PLATFORM: Akıllı KOBİ tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi ve ileride kullanıma sunulacak mobil uygulamalar.

2.2. ZİYARETÇİLER: PLATFORM’a çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler).

2.3. LİNK(LER): PLATFORM üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden PLATFORM’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar).

2.4. İÇERİK(LER): PLATFORM ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, marka, unvan, logo vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. ÜYE(LER) : PLATFORM’a bilgilerini vererek ücretsiz şekilde kayıt olan ve üyelik sıfatını kazanan tüm gerçek veya tüzel kişiler.

2.6. Akıllı KOBİ: PLATFORM’un her türlü hakkını elinde bulunduran .

3- GENEL HÜKÜMLER

3.1 Akıllı KOBİ, PLATFORM’da mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. PLATFORM’daki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve PLATFORM’da yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca, Akıllı KOBİ, PLATFORM dahilinde erişime açtığı hizmetler ve İÇERİKLER'den hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2 Akıllı KOBİ'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve PLATFORM'u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla PLATFORM üzerinden işlem yapabilirler. ZİYARETÇİLER'in ve ÜYE’lerin, PLATFORM dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her ÜYE / ZİYARETÇİ, Akıllı KOBİ ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Akıllı KOBİ'ye açıkladığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin Akıllı KOBİ'ye ve Akıllı KOBİ’nin partneri hizmet sağlayıcılara ve sair hizmet sağlayıcılara açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması konusunda Akıllı KOBİ’ye muvafakat verdiğini, Akıllı KOBİ’nin bu bilgileri paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan kullanıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE / ZİYARETÇİ, PLATFORM dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Akıllı KOBİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.3 PLATFORM dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Akıllı KOBİ'nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Akıllı KOBİ çalışanlarının, yöneticilerinin ve yetkili satıcılarının doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Akıllı KOBİ, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İÇERİKLER'in güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Akıllı KOBİ, şayet açıkça karşılaştırmaya konu hizmetin kendisi tarafından verildiğini bildirmedikçe, KULLANICI, Akıllı KOBİ’nin verdiği hizmetler sebebiyle çıkacak uyuşmazlıkların tarafının Akıllı KOBİ olmadığını kabul ve taahhüt eder.

3.4 ÜYELER / ZİYARETÇİLER, Akıllı KOBİ'ye PLATFORM dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Akıllı KOBİ, ÜYELER / ZİYARETÇİLER tarafından Akıllı KOBİ'ye iletilen veya PLATFORM üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.5 ÜYELER, PLATFORM dâhilinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, sahte veya lisanssız ürün sergilemeyeceklerini, Akıllı KOBİ'nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.6 Akıllı KOBİ, PLATFORM dâhilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER'i her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Akıllı KOBİ, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. ÜYELER / ZİYARETÇİLER, bu PLATFORM’da paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. PLATFORM, ÜYELER / ZİYARETÇİLER’in doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zararlarından sorumlu değildir. PLATFORM bu içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru olmadığını ya da eksik olduğunu tespit ederse bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. Kullanıcı bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. Akıllı KOBİ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan Akıllı KOBİ tarafından yapılabilir. Akıllı KOBİ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, ÜYELER tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYELER'e aittir.

3.7 PLATFORM üzerinden, Akıllı KOBİ'nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİKLER'e ve/veya dosyalara Akıllı KOBİ tarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. PLATFORM üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve İÇERİKLER ile bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların İÇERİKLER'i hakkında Akıllı KOBİ'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.8 Akıllı KOBİ, PLATFORM üzerinden ÜYELER / ZİYARETÇİLER tarafından kendisine iletilen bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu çerçevesinde hukuka uygun ve meşru amaçlarla işleme ve saklama hakkına sahiptir.

3.9. Akıllı KOBİ, ÜYELER tarafından girilen bilgileri mevzuattaki süre boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum ve kuruluşlara vermekle yükümlüdür.

3.10. ÜYE’ler, Akıllı KOBİ’nin yazılı onayı olmadan, Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

3.11. Akıllı KOBİ, sunmuş olduğu hizmet şartlarını ve kampanyaları, makul bir süre öncesinde bildirmek kaydıyla, istediği zamanda değiştirme, sınırlandırma, iptal etme, ücrete tabi tutma gibi haklara sahiptir.

3.12. "ÜYE”, “AKILLI KOBİ”in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; ÜYE’lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “AKILLI KOBİ”den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “ÜYE”nin PLATFORM üzerinde sergilediği ürün veya hizmet ile ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “AKILLI KOBİ”ye bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “ÜYE”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “AKILLI KOBİ” ilgili tarafa verebilir.

3.13. ÜYELERİN, “AKILLI KOBİ Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları kendi sorumlulukları olup, münhasıran ve münferiden kendileri kullanmaları, üçüncü kişilerden saklamaları gerekmektedir. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin ve/veya “AKILLI KOBİ”nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “ÜYE” sorumludur.

3.14. “AKILLI KOBİ” işbu sözleşmeye aykırı durumların tespiti halinde herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde ÜYELERİN üyeliğini tek taraflı olarak iptal edebilir veya geçici olarak durdurabilir. PLATFORM’da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “ÜYE”nin "AKILLI KOBİ" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

3.15. AKILLI KOBİ bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

3.16. "AKILLI KOBİ", "ÜYE" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "AKILLI KOBİ" aynı zamanda; ÜYELER / ZİYARETÇİLER’in IP adresi, PLATFORM’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ”AKILLI KOBİ” süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

3.17.  AKILLI KOBİ, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla PLATFORM’a gelen ÜYELER / ZİYARETÇİLER’in PLATFORM’daki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde,  ÜYELER / ZİYARETÇİLER’in  ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca arama motoru ve sosyal medya reklamlarının AKILLI KOBİ’ye yönlendirilmesi esnasında Google  ÜYELER / ZİYARETÇİLER’in  tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4- HİZMETE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

4.1 Akıllı KOBİ platformu içerisinde ilk aşamada doğrudan mal veya hizmet satışı yapılmayacaktır. Ürün ve hizmetleri sergilenen ÜYE’lerin web sitelerine yönlendirme yapılmaktadır. Bu kapsamda ÜYE’lerin Akıllı KOBİ üzerinden gelen ZİYARETÇİLERE belirlenecek tutarda indirim yapmaları ve ZİYARETÇİLERDEN gelecek mesajlara açıklayıcı yanıt vermeleri beklenmektedir. Ancak ilerleyen dönemlerde Akıllı KOBİ platformu üzerinde satış yapılabilir. Hem Akıllı KOBİ aracılığı ile yapılan, hem de doğrudan Akıllı KOBİ üzerinden yapılan satışlar üzerinden Akıllı KOBİ, PLATFORM işleticisi ve altyapı sağlayıcı olarak hizmet payı veya belirli bir oranda komisyon tutarı alacaktır. Yapılacak satışa ile ilgili düzenlenmelere ilişkin sözleşme ürün ve/veya hizmet satan üyeler ile Akıllı KOBİ arasında ayrıca imzalanacaktır.

4.2 ÜYELER, PLATFORM içerisinde, Akıllı KOBİ tarafından belirlenen şartlar dahilinde, ürün ve hizmetlerini sergileyebileceklerdir (Ürün ve/veya hizmet sergileyen Üyeler).

4.3. ZİYARETÇİLER, PLATFORM’da yer alan ürün, hizmet ve kampanyaları inceleyebilecektir (Ürün, hizmet ve/veya kampanya incelemeye gelen ZİYARETÇİLER).

4.4. ÜYELER / ZİYARETÇİLER’in, PLATFORM dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.5. Akıllı KOBİ, PLATFORM’da reklam, sponsorluk gibi kategoriler bulundurma ve bu konuda 3. Taraf gerçek veya tüzel kişilerle anlaşma yapma hakkını saklı tutar.

4.6. ÜYELER, PLATFORM’da sağladıkları her türlü tanıtım, ilgili içerik ve bunlarla ilgili yürürlükteki tüm kanunlara uymakla yükümlüdür. PLATFORM’da sergilenen ürün ve hizmetlerin herhangi bir fiili veya potansiyel alıcısıyla olan işlemlerden Akıllı KOBİ sorumlu değildir.

4.7. ÜYELER, ürün veya hizmet sergileme işlemi başta olmak üzere tüm işlemlerinde yürürlükte bulunan mevzuata uymakla yükümlüdür. Akıllı KOBİ’nin, ÜYELER tarafından mevzuata aykırı eylemler sebebiyle zarara uğraması halinde, Kullanıcı, bu zararı tazminle yükümlüdür.

4.8. Ürün ve hizmetlerle ilgili olarak verilen her türlü beyan, vaat, yardım, garanti ve destek münhasıran ÜYE’nin sorumluluğunda olup, her türlü soru, şikâyet ve taleplere ÜYE tarafından cevap sağlanmalıdır. ÜYE, ürün ve hizmetlerle ilgili olarak tehlikeli, sahte, çalıntı, hileli, saldırgan veya istismar edici olarak addedilebilecek; satışı, dağıtımı veya kullanımı yasaklanmış veya tüketici hakları, fikri mülkiyet veya mahremiyet hakları, ürün güvenliği, ticari düzenlemeler ve yaptırımlar, destek, bakım ve ihracat ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere yürürlükteki herhangi bir kanuna diğer şekillerde aykırılık teşkil eden herhangi bir bilgi, içerik veya materyali sunamaz veya satamaz.

4.10. ÜYELER / ZİYARETÇİLER, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereği basiretli tacir olma yükümlülüğünü ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir.

4.11. ÜYE, PLATFORM’da yayınladığı her türlü görsel, metin, açıklama, marka, unvan, ürün, logo gibi içeriklerin güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur.

4.12. ÜYE, PLATFORM’daki eylemleri sebebiyle Akıllı KOBİ’nin ticari itibarını zedelememekle yükümlüdür.

4.13. PLATFORM’da sergilenen hiçbir ürün veya hizmet Akıllı KOBİ tarafından üretilmemiş ve ürün tanıtım içeriğine hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Platform içerisinde ürün ve hizmetlere ait bilgiler ve içerikler ÜYE’ler tarafından belirlenmektedir.

4.14. Akıllı KOBİ, ÜYELER tarafından sergilenen ürün ve hizmetler için herhangi bir garanti vermemektedir. Akıllı KOBİ, bu ürün ve hizmetlerin hukuka uygunluğunu denetlemekle yükümlü değildir.

5- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

5.1 PLATFORM dahilinde erişilen ve bu PLATFORM’un (sınırlı olmamak kaydıyla kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları, ya da bunlarla bağlantılı olarak bulunan herhangi bir yazılım, doküman ya da veri, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden "Akıllı KOBİ'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır) Akıllı KOBİ'ye ait ve/veya Akıllı KOBİ tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.  ÜYELER / ZİYARETÇİLER, Akıllı KOBİ hizmetlerini, Akıllı KOBİ bilgilerini ve Akıllı KOBİ'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına Akıllı KOBİ'nin hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Akıllı KOBİ tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde,  ÜYELER / ZİYARETÇİLER, Akıllı KOBİ'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 

5.2. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Akıllı KOBİ tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde, Akıllı KOBİ; Akıllı KOBİ hizmetlerine, Akıllı KOBİ bilgilerine, Akıllı KOBİ Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'na, Akıllı KOBİ ticari markalarına, Akıllı KOBİ ticari görünümüne veya bu PLATFORM vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.  ÜYELER / ZİYARETÇİLER, işbu Kullanım Kuralları’nı kabul ederek, Akıllı KOBİ'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları üzerinde, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, ayrıştırmamayı veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri Akıllı KOBİ'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’ndan kaldırmamayı, bunlara bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler yaratmamayı; Akıllı KOBİ'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerlerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiç kimse lehine hak tesis etmemeyi kabul eder.  ÜYELER / ZİYARETÇİLER’in Akıllı KOBİ'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı Avrupa Topluluğu’ndaki herhangi bir ülkede kullanması halinde; modifiye etme, tercüme etme, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, ayrıştırma ya da Hizmetler’e ya da Yazılım’a bağlı olarak türev işler üretmeye ilişkin yasaklar, Bilgisayar Programları’nın Hukuki Korunması’na ilişkin A.T. Konseyi Yönergesi’ni uygulayan mevzuat çerçevesindeki hakları etkilememektedir. İşbu Kullanım Koşulları’nda izin verilen haller dışında Akıllı KOBİ'nin telif haklarına tabi çalışmalarının herhangi bir bölümünün kullanımı yasaktır ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlali, telif haklarının ihlalinden dolayı uğranan olası maddi zararın tazmini dahil olmak üzere hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirebilir.  

6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

Akıllı KOBİ, web sitesi ve diğer yollarla elde ettiği kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt mevzuatı kapsamında işlemektedir. Akıllı KOBİ, kendisine aktarılan verilerin güvenliğini sağlar. Ancak başta şifre ve hesap güvenliği olmak üzere korunması gereken gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılması sonucu meydana gelebilecek veri ihlallerinden ÜYELER / ZİYARETÇİLER sorumludur. ÜYELER / ZİYARETÇİLER tarafından gerçekleştirilen ihlallerden dolayı Akıllı KOBİ sorumlu . 

7- MÜCBİR SEBEPLER

mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Akıllı KOBİ işbu Kullanım Koşulları’ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Akıllı KOBİ açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Akıllı KOBİ'nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Akıllı KOBİ'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, salgın hastalıklar, pandemi tedbirleri, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Akıllı KOBİ'nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın PLATFORM’a yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde TOBB Tahkim Divanı .

9- YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları Akıllı KOBİ tarafından PLATFORM içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. ZİYARETÇİLER/ÜYELER, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini PLATFORM'u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Akıllı KOBİ, makul bir süre önce bildirmek kaydıyla, dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir. Bu durumda Kullanım Koşulları, PLATFORM üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.