Dijital Çözüm Ortaklarımız

Dijitalleşme süreci için, size en iyi şekilde yardımcı olmayı hedefliyoruz!

Logo

Armolis Bilişim A.Ş.

Çözüm Sunduğumuz Alanlar

SAP MES Çöüzmleri

Ürün bir taraftan üretim sahasında bulunan PLC, Scada, Robot, Makine vb aygıtlarla entegre olurken bir taraftan da şirketin kurumsal kaynak yönetimi sistemleriyle entegre olmaktadır. Entegre bir şekilde üretim, bakım ve kalite operasyonlarının yönetilmesi sağlanmaktadır. Operatörlerin en doğru şekilde yönlendirilmesi sağlanarak hatalar minimuma indirilmekte, bir çok operasyonel veri kurumsal sistemlerden - sahadaki aygıtlara (örneğin: iş emirleri, setup parametreleri gibi) ya da sahadaki aygıtlardan - kurumsal sistemlere (örneğin: üretim teyitleri, proses değerleri) anlık olarak gönderilmektedir. Bir çok prosese ve performansa yönelik KPI gösterge panelleri üzerinden anlık olarak yayınlanmaktadır. Bunun yanında üretim aygıtlarından toplanan bir çok veri makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi algoritmalar kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu sayede otomatik kalite sınıflandırması, hurda - fire - hata tahminlemeleri, enerji tasarrufuna yönelik otomatik iyileştirmeler yapılabilmektedir. Amacı; Gerçek zamanlı veri akışı (Makine – SAP MII – SAP ERP), Daha önce manuel yürütülen üretim teyit sürecinin makine sinyalleri aracılığıyla otomatik olarak SAP MII tarafından algılanması ve SAP ERP sistemine gönderilmesi, Makine – SAP MII – SAP ERP entegrasyonu ile kurulan üretim teyit kurgusu sayesinde stokların ERP üzerinde anlık olarak güncellenmesi, Daha önce gerçek zamanlı olarak izlenemeyen OEE, kalite, performans ve verimlilik değerlerinin Dashboard’lar aracılığıyla anlık olarak izlenmesi, olası problemlerde anlık aksiyon imkanı sağlanması, Duruşların makine üzerinden alınan verilerle otomatik olarak SAP MII sisteminde yaratılması ve eş zamanlı olarak SAP ERP sistemine gönderilmesi, Hurda malzeme miktarlarının makine entegrasyonu ile makine üzerinden otomatik olarak alınması, SAP MII ekranları aracılığıyla hurda nedenlerinin belirlenmesinin sağlanması, Gerçek zamanlı (Real-Time) üretim sahası izlenebilirliği sağlanan başlıca çözümlerdir.