Size Uygun Dijital Çözümler

Dijitalleşme süreci için, size en iyi şekilde yardımcı olmayı hedefliyoruz!

d-DAYSİS Kurumsal Arşiv Otomasyonu

d-DAYSİS Kurumsal Arşiv Yönetim Otomasyonu

 • %100 Web Tabanlı ve Entegrasyona açık KURUMSAL HAFIZANIZ

Belge ve Bilgi üreten tüm sektörlere ürünlerimiz hitap etmektedir.

d-DAYSİS & Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemi Web tabanlı olarak geliştirilen, kurumsal Arşiv Yönetimi ve servis büro süreçlerinizi uçtan uca yönetebileceğiniz otomasyondur.

Server mimarisi ile kurum içi ve dışı çalışan web tabanlı d-DAYSİS otomasyonu Şirket ve Kurumların KURUMSAL HAFIZASI olma iddiasını taşımaktadır.

TEKNİK ALTYAPI

• Web Tabanlı Mimari
• Asp .Net Teknolojisi
• Ftp & Cloud Seçenekli
• İnternet & İntranet Uyumlu
• MsSQL & Oracle & MySQL Uyumlu
• SDP ve SP Uyumlu
• Windows, Mac, Linux, Mobil Uyumlu (responsive)
• LDAP ve ActiveDirectory Entegrasyonu
• EBYS, ERP, ESP ile Tam Entegrasyon
• Geniş Web Servis İmkanı
• Donanım ile Uyumlu Çalışma (Tarayıcı, Yazıcı, Ribon vb.)
• Gelişmiş Yedekleme Sistemi

Daysis dijital arşiv yönetim sistemi modülleri

MODÜLLER

 • Fiziki Arşiv Modülü,
  • Dijital Arşiv Modülü,
  • Tarama (scan) Modülü,
  • Etiketleme Modülü,
  • Entegrasyon ve Depolama Modülü,
  • Dijital Paylaşım Modülü,
  • Exper Modülü,
  • İndeksleme (Tekli, Çoklu, Dosya) Modülü,
  • Akıllı İndeks Modülü,
  • Kalite kontrol Modülü,
  • Yetkilendirme Modülü,
  • Görüntüleme Modülü,
  • SDP ve SP Uygulama Modülü,
  • Arşiv Simülasyon Modülü,
  • Devir & İmha Modülü,
  • Ödünç Modülü,
  • Raporlama Modülü,
  • Gelişmiş Yönetim Modülü,
  • OCR Modülü

1

d-CoreMedia Görsel Medya Varlık Yönetim Otomasyonu

"Bazen bir görüntü karesi binlerce sözcükten daha etkilidir."

d-CoreMedia 

Görsel Medya Varlık Yönetim Sistemi

Görsel, İşitsel, Basılı, Tasarım vb. her türlü dosya türlerinizin arşivini yönetebileceğiniz web tabanlı medya ve görsel arşiv yönetim sistemidir.

d-coremedia medya arşiv yönetim sistemi
medya arşiv yönetim sistemiMedya arşiv yönetim sistemi ile zaman ve mekân farkı olmadan web ortamında verilerinizi yükleyebilir ve yönetebilirsiniz.
Video ve ses kayıtlarınızı dakika ve saniye ölçeğinde kişi, olay, konu vb içeriğine göre (Time Code) indeksleyebilirsiniz.
media dosyaları güvenliğiGelişmiş kategori sistemiyle verilere anahtar kelimeler atayabilir ve arama motoruyla kolayca görüntüleyebilirsiniz.
media arşiv yönetim sistemiTamamen kişiye özel arşiv datalarınızı hidden content içerik modülü ile gizleyebilir ve görünürlüğünü yönetebilirsiniz.

TEKNİK ALTYAPI

• MsSQL & Oracle &MySQL Uyumlu
• Windows, Mac, Linux, Mobil Uyumlu (Responsive)
• LDAP ve Active Directory Entegrasyonu
• Geniş Web Servis İmkanı
• Donanım ile Uyumlu Çalışma (Tarayıcı, Yazıcı, Ribon vb.)
• Gelişmiş Yedekleme Sistemi
• Geniş Format Desteği
• Medya Dosya Planı

MODÜLLER

• Envanter-Kayıt Modülü,
• Görüntüleme Modülü,
• Medya Dosya Planı Modülü,
• Ödünç Modülü,
• Raporlama Modülü,
• Gelişmiş Yönetim Modülü,
• Entegrasyon ve Depolama Modülü,
• Dijital Paylaşım ve Basın Modülü,
• İndeksleme (Tekli, Çoklu, Dosya) Modülü,
• Akıllı İndeks Modülü,
• Kalite Kontrol Modülü,
• Yetkilendirme Modülü,
• Gelişmiş Log Modülü

2

d-CoreEBYS Elektronik Belge Yönetim Otomasyonu

d-CoreEBYS

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Kamu ve özel sektör de yazışma, imza ve onay süreçlerinin elektronik ortamda yapılmasına olanak sağlayan ve firmamız tarafından geliştirilen Elektronik Belge Yönetim Sistemi otomasyonudur.

ebys elektronik belge yönetim sistemi

Belge ve bilginin elektronik ortamda üretilmesi, yönetilmesi, imzalanması, arşivlenmesini sağlayan d-CoreEBYS, kurum ve şirketler için önemli fırsatlar sunmaktadır..

güvenli evrak yönetimiSistem kullanıcıları evrak ve dosyalara, yetki ve güvenlik dâhilinde her an erişebilirler.
elektronik belge alma ve gönderme sistemiGelen ve giden evrakınızı elektronik alıp-gönderebilirsiniz (KEP entegreli).
elektronik evrak yönetimiRutin ürettiğiniz evrakı form ve şablon tasarımı ile daha hızlı iş sistemine dahil edebilirsiniz.
evrak ve yazışma sistemiStandart yazışma kurallarını tüm kurumun içerisinde otomatik uygulayabilirsiniz.
YEŞİL OFİSLER KURUYORUZ.

TEKNİK ALTYAPI

• Web Tabanlı Mimari
• Asp .Net Teknolojisi
• Tam Yönetilebilir Sistem
• İnternet & İntranet Uyumlu
• MsSQL Database
• SDP ve SP Uyumlu
• Windows, Mac, Linux, Mobil Uyumlu (responsive)
• LDAP ve ActiveDirectory Entegrasyonu
• Arşiv, ERP, ESP ile Tam Entegrasyon
• Geniş Web Servis İmkanı
• Donanım ile Uyumlu Çalışma (Tarayıcı, Yazıcı, Ribon vb.)
• Gelişmiş Yedekleme Sistemi

MODÜLLER

• İmza & Paraf Modülü ,
• Yazı Oluşturma Modülü,
• Gelen/Giden Evrak Modülü,
• Karar Modülü,
• Olur, Onay & Takrir Modülü,
• Bilgi Notu Modülü,
• Avans Modülü,
• Vekalet Modülü,
• Takip Modülü,
• Doğrulama Modülü,
• Yetkilendirme Modülü,
• Görüntüleme Modülü,
• SDP ve SP Uygulama Modülü,
• Arşiv Modülü,
• Devir & İmha Modülü,
• Takip Modülü,
• Raporlama Modülü,
• Gelişmiş Yönetim Modülü,
• Defter Modülü

Elektronik belge yönetim sistemi otomasyonu

%100 Web tabanlı uygulama. Mekândan ve zamandan bağımsız, İnternet ve İntranet ağınızdan güvenli erişim.

3

YAYSİS V.03 Arşiv Yönetim Sistemi

YAYSİS KURUMSAL ARŞİV OTOMASYONU

TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

 • MSSQL Veri Tabanı İle tam Uyumlu,
 • Uygulama Windows Server 20008 işletim sistemi üzerinde sorunsuz olarak çalışmaktadır.
 • Uygulamanın Yönetici arayüzü Web Tabanlı mimaride çalışabilir yapıdadır.
 • Uygulamanın kendine özel sorgu alt yapısı bulunmaktadır.
 • Uygulama Windows İşletim sistemlerinde sorunsuz olarak çalışmaktadır.
 • Uygulama içerisinde Türkçe OCR Motoru desteği bulunmaktadır.
 • MIS (Content Management Interoperability Services) ve RESTful (Representational State Transfer) Standartlarını desteklemektedir.
 • LDAP ve ActiveDirectory Sunucuları ile tam entegrasyon sağlamaktadır.
 • Yazılım mimarisi OSGI, SOAP ve OAuth, OpenSocial ve Dublin Core gibi Açık Standartlar ile tasarlanmıştır.Uygulama içerisinde 1D Barkodlar algılanabilir ve barkod içeriğinde bilgi tarama anında sisteme otomatik olarak aktarabilmektedir.
 • Uygulama, artan güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yetkili kullanıcılar tarafından çalışma anında yapılacak tasarım ve diğer çalışmalarla geliştirilebilir, güncellenebilir ve genişleyebilir özelliktedir.
 • Uygulama içerisinde yapılacak dosya ekleme, güncelleme, değiştirme, silme ve yetkilendirme işlemleri yetki dâhilindeki kullanıcılar tarafından, programlama bilgisi gerektirmeden yapıdadır.
 • Uygulama, çalışma anında farklı doküman sınıfları tanımlamaya imkân vermektedir.
 • Birim, rol, kullanıcı ölçekli yetkilendirme yapılabilmektedir.
 • Uygulama, Doküman ölçekli yetkilendirmeyi desteklemelidir. Bu yetkiler; arama sonuçlarında, listeleme, görüntüleme, üzerinde değişiklik yapma, dokümanı aktif/pasif yapma gibi temel güvenlik kriterlerini içermektedir.
 • Son kullanıcılar, sistem yöneticisinin belirlediği ve yetkilendirdiği doğrultuda tanımlanan her bir doküman tipi için farklı sorgu ve kayıt ekranlarına sahip olabilmekte, bu ekranlar, yetkili kullanıcılar tarafından görsel bir tasarım aracı ile tasarlanabilmekte ve doküman sınıfı bazında birim, rol ve kullanıcıya göre farklılıklar gösterebilmektedir.
 • Son kullanıcılar, görmeye yetkili oldukları doküman arama sayfasında, yetkileri çerçevesinde; sorgu sonuç listelerini doküman sınıfı bazında özelleştirebilmektedir.
 •  Doküman üzerinde değişiklik yapma yetki dâhilinde olmakta ve değişiklikler versiyonlar halinde saklanmalıdır. Yapılan işlemler, loglanmalıdır. Tüm loglar kurumda mevcut bulunan Log Yönetimi Yazılımına anlık aktarılmalıdır.
 • Sorgulama sonucu bulunan dokümanın, tarihçesi ve üzerinde yapılan değişiklikler görüntüntülenebilmektedir.
 • Taranarak uygulamaya aktarılan dokümanlar dışında, kullanıcılar kendi oluşturdukları dokümanları uygulamaya ekleyebilmekte ve sistem yöneticileri tarafından belirlenmiş dokümana ait indeks alanları ile dokümanın künye bilgisi de saklanabilmektedir.
 • Kullanıcının kendi bilgisayarından aktarılan dokümanları yetkilendirme dokümanın sahibinde olmakta, ilgili yetkiler verilmedikçe diğer kullanıcıların bu dokümana erişimi mümkün olmamaktadır.
 • Kullanıcıların ekledikleri dokümanların hiyerarşik olarak üst yöneticileri tarafından görüntülenmesi yetkisi, sistem yöneticileri tarafından belirlenebilmektedir.
 • Seçilen bir dokümana ek dosya kaydetme özelliği bulunmakta ve İstenildiği takdirde ek olarak kaydedilen dosyalar yazılım tarafından görüntülenebilmektedir.
 • Kullanıcılar tarafından oluşturulan klasörler içerisinden dokümanların indeks bilgilerine göre de arama yapılabilmektedir.
 • Uygulama dokümana kolay erişimi sağlayacak yapıda olmalıdı Dokümanlara, indeks bilgilerinden arama, içerik arama (Full Text) , indeks+ içerik arama ve mantıksal operatörler (ve, veya, yakınında vs.) yardımıyla gelişmiş arama gibi farklı arama yöntemleriyle erişilebilmektedir.
 • Yetkili kullanıcılar tarafından belirlenmiş sorgu kriterleri dışında, klasör içerisinden arama, aktif ya da pasif dokümanları arama, geçerli versiyonları arama gibi sonuca çabuk erişimi sağlayacak kriterler çalışma anında belirlenebilmektedir.
 • Dokümanlar yetkisi olan kullanıcılar tarafından, elektronik posta ile gönderilebilmektedir.
 • İntranet ve İnternet Yapıları Üzerinden Sürekli Erişim İmkanı Bulunmaktadır.
 • FTP Alt Yapısıyla Çalışmaktadır.
 • Ödünç Alma – Verme Sistemi otomasyon üzerinden takip edilebilmektedir.
 • İmha Süreci İşlemcisi, Dosya ve belgelerin saklama süreleri takip edilebilmekte ve imha süreçleri yönetilebilmektedir.

 

 

 

Dijital Arşiv Belge Bilgi Teknolojileri San.ve Tic.A.Ş

Diğer Geliştirici Araçlar Çözümleri

Akıllı Kobi

Diğer Tarım ve Hayvancılık Çözümleri

Akıllı Kobi