Dijital Çözüm Ortaklarımız

Dijitalleşme süreci için, size en iyi şekilde yardımcı olmayı hedefliyoruz!

Logo

E2B FİNANSAL TEKNOLOJİLER LİMİTED ŞİRKETİ

Konusunda uzman kadrosuyla E2B, Boğaziçi Üniversitesi Teknopark bünyesinde kurulmuş bir fintek şirketidir. Türk ticaret hayatında yaygın olarak kullanılan sözleşmeye dayalı ödeme yöntemlerinin, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanununa uygun olarak elektronik ortamda kullanılmasını sağlayan çözümler üretiyoruz.

Çözüm Sunduğumuz Alanlar

FaturamPara Ödeme Sistemi

FaturamPara Elektronik Temlik Sistemi, elektronik faturadan doğan alacaklarla elektronik faturadan borçların ödenmesini sağlayan yeni bir ödeme sistemidir. FaturamPara, çek kullanmadan, elektronik faturaya dayalı alacakların çek gibi ödemelerde kullanılmasını sağlayan, vade sonuna kadar alacakların atıl olarak beklemesine son veren, alacakların sınırsız cirolanmasına imkan veren, sahte/karşılıksız çek sorunlarına çözüm getiren, fiziki ibraza son veren yeni bir ödeme sistemidir. FaturamPara ile KOBİ'ler alacaklarının tamamını banka yada faktoring şirketine temlik etmek zorunda kalmayacaktır. Şirketler alacaklarını vadesinden önce nakde çevirmek istediklerinde nakit karşılığı alacak miktarını banka yada faktoring şirketine temlik edecekler, geri kalan alacak tutarını borçlarını ödemek için kullanabileceklerdir. Çekin bölünerek kullanılması mümkün değilken FaturamPara ihtiyaç kadar kullanılabilecek, vadeden önce nakde kolaylıkla çevrilebilecektir. Vadeler artık ticari yaşamda sorun olmaktan çıkacaktır. Tüm cirantaların elektronik ortamda elektronik faturaya dayalı olarak işlem yapması sağlandığı için sahte işlemler tamamen ortadan kalkmaktadır.