Dijital Çözüm Ortaklarımız

Dijitalleşme süreci için, size en iyi şekilde yardımcı olmayı hedefliyoruz!

Logo

İSİM PLATFORM TEKNOLOJİ A.Ş.

iSIMPlatform; tüm alt sistemlerin birbiriyle haberleştirilmesi, verilerin korele edilmesi, otomatik karar alınması, trend analizlerinin yapılması ve oluşan büyük veri havuzu ile tahmin yapılabilmesi için gerekli altyapıları oluşturabilen yenilikçi mimarisi ile öne çıkmaktadır. Modern mimari ile tasarlanan iSIMPlatform, esnek ve ölçeklenebilir bir altyapı sunmaktadır. iSIMPlatform, sağlamış olduğu etkinlik ve verimlilik ile kurumların operasyonlarını daha uygun maliyetlerle yönetebilmelerine olanak sağlamaktadır.

Çözüm Sunduğumuz Alanlar

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 kullanılan IoT sensörleri, ERP yazılımları, scada sistemleri vb. farklı marka ve model teknoloji ve çözümlerin tek ekran üzerinden gösterilmesini, bu teknoloji ve çözümlerden alınan verilerin birbirleri ile haberleşmesini sağlayan, elde edilen veriler neticesinde de önceden tanımlanmış prosedürler çerçevesinde insandan bağımsız olarak karar alınabilmesini ve raporlanması sağlamaktadır.

IoT Uygulamaları

IoT sensörlerin olduğu her alanda kullanılabilmektedir.

Alan Güvenliği

Alan Güvenliğinin unsurları olan kamera, kartlı geçiş sistemleri, akıllı çit, radar, video analitik vb. farklı marka ve model teknoloji ve çözümlerin tek ekran üzerinden gösterilmesini, bu teknoloji ve çözümlerden alınan verilerin birbirleri ile haberleşmesini sağlayan, elde edilen veriler neticesinde de önceden tanımlanmış prosedürler çerçevesinde insandan bağımsız olarak karar alınabilmesini ve raporlanması sağlamaktadır.

Akıllı ve Güvenli Şehirler

Akıllı ve Güvenli Şehirler'de kullanılan kamera, video analitik, akıllı çöp toplama, akıllı sulama sistemleri vb. farklı marka ve model teknoloji ve çözümlerin tek ekran üzerinden gösterilmesini, bu teknoloji ve çözümlerden alınan verilerin birbirleri ile haberleşmesini sağlayan, elde edilen veriler neticesinde de önceden tanımlanmış prosedürler çerçevesinde insandan bağımsız olarak karar alınabilmesini ve raporlanması sağlamaktadır.

Akıllı Ulaşım

Akıllı Ulaşım Sistemleri'nde kullanılan kamera, video analitik, değişken mesaj işaretleri, hava yol durum algılayıcı sensörleri, vb. farklı marka ve model teknoloji ve çözümlerin tek ekran üzerinden gösterilmesini, bu teknoloji ve çözümlerden alınan verilerin birbirleri ile haberleşmesini sağlayan, elde edilen veriler neticesinde de önceden tanımlanmış prosedürler çerçevesinde insandan bağımsız olarak karar alınabilmesini ve raporlanması sağlamaktadır.

Galeri

İlginizi Çekebilecek Ürünlerimiz

Akıllı Kobi
iSIM IoT Orkestrasyon Platformu

iSIM; tek noktadan yönetim, farklı sistemlere entegre olabilme kabiliyeti, dinamik ekran yönetimi, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştir...

Daha fazla bilgi
Endüstriyel IoT Yönetim Platformu

iSIM; tek noktadan yönetim, farklı sistemlere entegre olabilme kabiliyeti, dinamik ekran yönetimi, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştir...

Daha fazla bilgi
iSIM Alan Güvenliği Yazılımı

iSIM; tek noktadan yönetim, farklı sistemlere entegre olabilme kabiliyeti, dinamik ekran yönetimi, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştir...

Daha fazla bilgi
iSIM Akıllı Ulaşım Sistemleri Platformu

iSIM; tek noktadan yönetim, farklı sistemlere entegre olabilme kabiliyeti, dinamik ekran yönetimi, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştir...

Daha fazla bilgi
iSIM Akıllı Şehirler Yönetim Platformu

iSIM; tek noktadan yönetim, farklı sistemlere entegre olabilme kabiliyeti, dinamik ekran yönetimi, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştir...

Daha fazla bilgi