Dijital Çözüm Ortaklarımız

Dijitalleşme süreci için, size en iyi şekilde yardımcı olmayı hedefliyoruz!

Logo

Karacadan Danışmanlık Bilişim Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karacadan, sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve sürdürülebilirliği benimseyen Karacadan, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin küresel düzeyde sürdürülebilirliğini sağlayacak olan temel taşları kurumsal, teknolojik ve insan değerleri entegrasyonu ile sürekli gelişimi ve değişimi tetikleyecek firmalar yapılandırmayı vizyon edinmiştir. Ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak lokal ve küresel firmaların stratejik ortaklıklar ile sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak misyonumuzdur.
Karacadan Danışmanlık Bilişim Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Karacadan Danışmanlık Bilişim Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Karacadan Danışmanlık Bilişim Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Karacadan Danışmanlık Bilişim Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Karacadan Danışmanlık Bilişim Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Karacadan Danışmanlık Bilişim Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Karacadan Danışmanlık Bilişim Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Karacadan Danışmanlık Bilişim Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Karacadan Danışmanlık Bilişim Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Karacadan Danışmanlık Bilişim Mühendislik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Çözüm Sunduğumuz Alanlar

Karacadan

Günümüzde işletmeler iş sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğin temeli olan “İnsan Değeri ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi”, “Ekonomi ve Finansman Yönetimi” ve “Çevre ve Kaynak Kullanımı Yönetimi” proseslerine önem vermektedir. Kurumsal yönetim için proseslerin analiz edilerek tasarlanması ve/veya geliştirilmesi, ana proseslere bağlı alt prosesler oluşturulması gerekmektedir. Bu alt prosesler ise dört (4) grupta sınıflandırılmalıdır. Bu prosesler “Yönetsel Prosesler”, “Müşteri Odaklı Prosesler”, “Destek Prosesler” ve “Detay Prosesler” şeklindedir. Diğer yandan Kurumsal Yönetişim ilkeleri olan “Eşitlik”, “Şeffaflık”, “Hesap Verebilirlik” ve “Sorumluluk” kavramlarının da prosesler ile entegrasyonu sağlanmalıdır.  Bu bağlamda “İç Kontrol Mekanizmaları” oluşturulmalı, “Kurumsal Risk Analizleri” yapılmalı ve “İç Denetim” sistemleri kurulmalıdır.   Teknolojinin ve sosyal medyanın yaygın olarak kullanıldığı bir dünya da “Dijital Bilgi Transferleri” oldukça fazlalaşmıştır. Bu bağlamda kurumların “Bilgi Sistem Alt Yapıları” ve “Bilgi Güvenliği Sistemlerine” verdikleri önem de oldukça artmıştır. Bunun neticesinde proseslere teknolojinin ve güvenliğin de entegre edilmesi gerekmektedir. Paydaşlarımıza değer katmak amacı ile özellikle günümüzde bilginin gücünü paylaşmak adına endüstri 4.0 bileşenleri olan kurumsal yönetim, bilgi teknolojileri ve üretim alanında yetkin danışmanlar ile müşteri talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek alt yapı ve yeterliliğe sahibiz.  Paydaşlıklar kurabilmek ve karşılıklı değer katmak adına sizlerle iletişimde kalmak istiyoruz.  Tanıtım bilgilerimizi sizinle paylaşmaktan memnuniyet duyar, hazır olduğumuzu bildiririz.

Bu Alanda Faaliyet Gösteren Diğer Firmalar

Akıllı Kobi