Dijital Çözüm Ortaklarımız

Dijitalleşme süreci için, size en iyi şekilde yardımcı olmayı hedefliyoruz!

Logo

Model Fabrika

Hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi amaçlanmaktadır. Merkezler; verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm vb. konularda işletmelerin mevcut zihniyet yapısını değiştirip insan, makine / ekipman, hammadde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarını ve rekabet güçlerini kısa zamanda artırmayı amaçlar.
Model Fabrika
Model Fabrika
Model Fabrika
Model Fabrika

Çözüm Sunduğumuz Alanlar

Öğren Dönüş Programları

Model Fabrikaların öncelikli hedef kitlesi, 50’den fazla çalışana sahip büyüme ve istihdam yaratma açısından en yüksek potansiyele sahip KOBİ niteliğindeki firmalardır Model Fabrika Deneyimsel Eğitimleri ve firmaların kendi “Yalın Liderleri’ni yetiştiren saha koçluklarını bir arada barındıran Öğren Dönüş Programları, hiçbir yeni yatırım yapmadan sadece üretime bakış açılarını değiştirip “Yalın Üretim Metodolojisi” ile verimliliklerini önemli ölçüde artırmalarını, elde ettikleri kazanımları kendi içlerinde yayarak sürdürebilir kılmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Sağlanan verimlilik artışlarının orta vadede daha yüksek iş hacmine dönüşmesi kaçınılmazdır. Özellikle potansiyeli yüksek olduğu halde kaynaklarını verimli kullanamayan dolayısıyla kapasite kullanım oranlarının düşük olduğu işletmelerde henüz Öğren Dönüş Programı tamamlanmadan (3 ay gibi kıs bir sürede) gözle görünür yüksek kazanımlar elde edilmektedir. “Kitle Üretiminden Tek Parça Akışa” geçiş, stoksuz çalışma, işin standartlaştırılması, çevirim zamanlarının ve duruş sürelerinin azaltılması, doğru istasyon ve hat tasarımları, faydalanılmayan yetkinliklerin devreye alınması (her seviyede çalışanın iyileştirme projelerine ortak edilmesi) vb. yalın araçları ile ürüne değer katmayan tüm aktivitelerden (israflardan) uzaklaşılmasıyla elde edilen iş gücü verimlilikleri, alan kazanımları, hammadde ve enerji tüketimindeki azalışlar, stok miktarlarındaki azalışlar vb. kazanımlar üretim maliyetlerinin düşmesinde doğrudan rol almaktadır. Verimlilik kazanımları ile istihdam yaratma arasındaki pozitif korelasyon ekonomi literatüründe de kendine önemli bir yer edinmiştir. Daha üretken olma niyetiyle hizmetlerden faydalanmak isteyen firmalar, temelde iş hacmini büyütmek için bu sürece girmektedir.

Öğren Dönüş Programları

Öğren & Dönüş Programlarımızdan görsellerimiz