Size Uygun Dijital Çözümler

Dijitalleşme süreci için, size en iyi şekilde yardımcı olmayı hedefliyoruz!

Tıbbi İzole Güç Sistemleri
Tıbbi İzole Güç Sistemleri

Standartlara göre tıbbi alanlar elektriksel olarak 3 sınıfa ayrılırlar. Bunlar grup 0, grup 1 ve grup 2 odalarıdır. Bir tıbbi alanın sınıflandırılması, hasta ile temasta bulunan bölümler ve hasta ile arasındaki temasın tipiyle, ayrıca yerin hangi amaçla kullanıldığıyla ilişkilidir. Tıbbi İzole Güç Sistemleri elektrik beslemesi kesintisinin yaşam tehlikesi doğurabileceği tıbbi alanlar olan Grup 2 odalarında uygulanmaktadırlar. Tıbbi alanlarda hayati önem taşıyan ve tıbbi cihazların hastalara direk olarak bağlandığı (Ameliyathane, Yoğun Bakım, Anestezi odaları, prematüre bebek odaları, vb.) grup 2 odalarında IEC 60364-7-710 standartlarında uygun olarak tesis edilen izole güç sistemleri kullanılmaktadır. İzole güç sistemleri, izolasyon transformatörü, izolasyon izleme cihazı, alarm gösterge panelleri, tıbbi transfer modülleri ve yardımcı test ekipmanlarından oluşmaktadır. Tıbbi İzole Güç Sistemleri sayesinde, oluşacak izolasyon kaçağı, yük akımının sınır değerlere ulaşması ve transformatörün aşırı ısınması gibi istenmeyen durumların sinyalizasyonunu sağlanarak, hasta ve personelin hata akımlardan ve enerji kesintilerinden etkilenmemesi, bakım onarım sürelerinin minimize edilmesi sağlanmış olur

LNL Elektrik Eletronik Bilişim ve Dan. Ltd.Şti

Bu ürün/hizmet ile ilgili bağlantıyı görmek için Akıllı KOBİ'ye üye olabilirsiniz veya üye girişi yapabilirsiniz.

Diğer Geliştirici Araçlar Çözümleri

Akıllı Kobi

Diğer Sağlık Çözümleri

Akıllı Kobi