KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN POS DESTEĞİ

Kadın girişimcilere yönelik POS desteğinden faydalanmak için aşağıdaki formu doldurmanız gerekmektedir. Kriterlere uygun olarak başvuran ilk 1000 kadın girişimci bu destekten yararlanacaktır.

Pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini desteklemek ve tüketicilerin ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılamaya davet etmek üzere hayata geçirdiğimiz “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyasının devamında 1.000 kadın girişimciye POS cihazı temininde 500 TL nakdi destek sağlıyoruz.

Kriterlere uyan ve belirlenen tarihler arasında ilk kez POS cihazı satın almış 1.000 kadın girişimci başka herhangi bir koşul olmaksızın ve karşılıksız olarak bu teşvikten faydalanabilecek.

Başvuru Kriterleri:

- Kadın girişimci olarak ticari işletmenin sahibi olunması veya kadın girişimcilerin şirketteki payının en az %51 olması

- Ticari işletmenin/Şirketin TOBB’a bağlı Oda/Borsalara ve Ticaret Sicil’e kayıtlı olması

- Desteğe konu POS Makinesinin, ticari işletmenin/şirketin ilk POS makinesi olması ve 1.1.2021 tarihinden sonra satın alınmış olması

Başvuru esnasında aşağıdaki belgelere ihtiyacınız olacaktır.

- POS Desteğine başvuru yaptığınız ticari işletmenin/şirketin;

  • Faaliyet Belgesi
  • Sicil Tasdiknamesi Sureti
  • Gerçek Kişi Ticari İşletme ise; ticari işletmenin sahibi olduğunuzu gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti
  • Limited Şirket ise; şirketteki kadın girişimcilerin paylarını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti
  • Anonim Şirket ise; şirketteki kadın girişimcilerin paylarını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi sureti veya Pay Defteri Sureti
  • Kooperatif ise; kooperatifin, ortaklarının çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatif olduğuna ilişkin Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nden alınacak yazı.
  • Kadın girişimcilerin T.C. Kimlik Kartları

- Satın aldığınız POS Makinesinin faturası

  • POS desteğinden faydalanmak üzere başvurduğunuz ticari işletmeye/şirkete 1.1.2021 tarihinden sonra düzenlenmiş fatura sureti

AKILLI KOBİ

Kayıt Formu

POS başvurusu yapmak için Akıllı KOBİ’ye hızlı üye olun

Destekten Faydalanacak Kadın Girişimcinin Sahibi Olduğu Ticari İşletmenin veya Ortağı Olduğu Şirketin Bilgileri

Ticari İşletme/Şirket Bilgileri POS desteğinden faydalanmak üzere başvuracağınız ticari işletmeye/şirkete ilişkin olmalıdır. Destekten faydalanabilmek için, kadın girişimci olarak ticari işletmenin sahibi olunması veya kadın girişimcilerin şirketteki payının en az %51 olması ve ticari işletme/şirketin 1.1.2021 tarihinden sonra kurulmuş olması gerekmektedir.

Üye Olunan Oda
Ticari İşletmedeki/Şirketteki kadın girişimcilerin payını gösteren belgeyi yükleyiniz. Ticari İşletmenin sahibi olduğunuzu gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sureti (PDF, JPG ya da PNG) Şirketteki kadın girişimcilerin paylarını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sureti (PDF, JPG ya da PNG) Şirketteki kadın girişimcilerin paylarını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi sureti veya Pay Defteri Sureti (PDF, JPG ya da PNG) Kooperatifin ortaklarının çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatif olduğuna ilişkin Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nden alınacak yazı (PDF, JPG ya da PNG)
Kadın girişimcilerin T.C. Kimlik Kartlarının önlü-arkalı fotokopilerini yükleyiniz (PDF, JPG ya da PNG) CTRL veya Komut(⌘) tuşu ile çoklu dosya seçilebilir
Sicil Tasdiknamesi suretini yükleyiniz (PDF, JPG ya da PNG)

Satın Alınan POS Bilgileri

Destek 2021 yılı içerisinde alınan POS makineleri için geçerlidir. Bu kapsamda başvuru yaptığınız ticari işletmeye/şirkete fatura edilmiş bir POS makinesinin fatura bilgilerini girmeniz gerekmektedir.

POS desteğinden faydalanmak üzere başvurduğunuz ticari işletmeye/şirkete veya bu ticari işletmenin/şirketin temsilcisine 1.1.2021 tarihinden sonra düzenlenmiş fatura sureti
Fatura tarihi 1.1.2021 tarihinden sonra olmalıdır.

Başvuran Kadın Girişimci Bilgileri

POS desteğine başvuran kadın girişimci Akıllı KOBİ Platformu’na üye olmalı ve yukarıda bilgileri beyan edilen ticari işletmenin/şirketin sahibi veya pay sahipleri/ortakları arasında yer almalıdır.

Ad soyad, e-posta ve cep telefonu numaranız Akıllı KOBİ üyelik bilgilerinizden alınacaktır.

*İşaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.

Kişisel verileriniz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, belirtilen desteğin sunulması amacı ile işlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için TOBB aydınlatma metni.