Dijital Çözüm Ortaklarımız

Dijitalleşme süreci için, size en iyi şekilde yardımcı olmayı hedefliyoruz!

Logo

PROJEBT Bilgi Teknolojileri Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. A.Ş.

Çözüm Sunduğumuz Alanlar

Ağ ve Bilgi Güvenliği Hizmetleri

Ağ Güvenlik Ürünleri (Firewall, Sandbox, IPS, WAF, DDos, NAC)

LAN, WAN, Wifi ve VPN Çözümleri

Siber Güvenlik Çözümleri

Antivirüs, Antispam ve DLP Ürünleri

Penetrasyon Testleri

SIEM Çözümleri (Security Information and Event Management - Güvenlik ve Olay Bilgisi Yönetimi)

ITOM Çözümleri (IT Operations Management - Bilgi Teknolojileri Operasyonları Yönetimi)

5651 Sayılı Kanuna Uygun Loglama ve Raporlama Çözümleri

Sistem Danışmanlık, Kurulum ve Destek Hizmetleri

Sunucu (Server) Kurulum ve Destek Hizmetleri

Veri Depolama (Storage) Kurulum ve Destek Hizmetleri

Garanti Paketleri Hizmetleri

Vmware ve Hyper-V Kurulumları

Sunucu (Server) Sanallaştırma

Veri Depolama (Storage) Sanallaştırma

Masaüstü (Desktop) Sanallaştırma

Veri Yedekleme Hizmetleri (Veeam, Acronis, Arcserve)

Acil Durum İş Sürekliliği Çözümleri

Bulut Sunucu Barındırma Hizmetleri

Bulut Veri Yedekleme Hizmetleri

Ağ Altyapı ve Zayıf Akım Projeleri

Switch ve Router

Kablosuz Ağ Altyapı, Access Point ve Hotspot Çözümleri

Ağ Yönetim Çözümleri

Ağ İzleme ve Loglama Çözümleri

Yapısal Kablolama

Sistem Odası Kurulumları

Dış Ortam Sistem Odası Kurulumları

Sistem Odası İzleme ve Raporlama

Fiber Optik Çekim ve Sonlandırma

Personel Takip, Kartlı Geçiş ve Turnike Sistemleri

Zayıf Akım Projeleri

Bulut Servisleri ve Çözümleri

Kurumsal Bulut Sunucu - Private Cloud Server (IaaS)

Bulut Yedekleme - Cloud Backup (SaaS)

Felaket Kurtarma - Disaster Recovery (SaaS)

Kurumsal E-Mail - Hosted Exchange (SaaS)

İş Sürekliliği - Continuous Data Protection (SaaS)

Lisans Kiralama - Microsoft SPLA (PaaS)

Sunucu Güvenliği - Hosted Deep Security (SaaS)

PC Güvenliği - Hosted Antivirus (SaaS)

Mail Güveliği - AntiSpam Mail Gateway (SaaS)

Yazılım ve Lisanslama Hizmetleri

Yazılım ve Lisanslama Hizmetleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlık ve Çözümleri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (Kanun Numarası: 6698)

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kamu ve özel farketmeksizin bütün kurumları kapsamaktadır ve sorumluluk yüklemektedir. Bu konuda sertifikalı uzman danışmanlarımızla hizmetinizdeyiz.

Kanuna ait detaylar için https://www.kvkk.gov.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.