Dijital Çözüm Ortaklarımız

Dijitalleşme süreci için, size en iyi şekilde yardımcı olmayı hedefliyoruz!

Logo

A Artı Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

A Artı Mühendislik, sanayide enerji verimliliğini sağlayarak işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla her geçen gün önem kazanan ve gelişen endüstriyel dönüşümün önemli bir parçası olan enerjide dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla kurulmuş, enerji verimliliğine yönelik izleme, takip ve analiz yazılımları geliştirmektedir.

Çözüm Sunduğumuz Alanlar

ISO50001 Enerji Yönetim Sistemi Yazılımı

Etkin enerji yönetimi, işletmelerin üretim ve hizmet maliyetlerini kayda değer ölçüde azaltmakta ve bu sayede karlılıklarının yanı sıra rekabetçiliklerini de artırmaktadır. Enerji Yönetim Sistemi Yazılımı, sanayi işletmelerinin enerji tüketimlerinin analizlerini yaparak, tasarrufu ve verimlilik uygulamalarını uluslararası standartlarda yönetme, analiz ve raporlama süreçlerini yürütmesine hizmet etmektedir. Yazılım ile yönetim sistemine sahip olmayan işletmelerde sistem yapılandırması yapılabildiği gibi hali hazırda Enerji Yönetim Sistemi olan işletmelerin analiz, süreç izleme, kontrol ve raporlama süreçleri yazılım üzerinden yürütülerek etkin yönetim sağlanmakta, zaman ve kaynak tasarrufu yapılmaktadır.