Dijital Çözüm Ortaklarımız

Dijitalleşme süreci için, size en iyi şekilde yardımcı olmayı hedefliyoruz!

Logo

Turkuvaz İnovasyon Sistem Çözümleri A.Ş.

Turkuvaz İnovasyon endüstriyel otomasyon sektöründe, bilgisayar ve PLC yazılımları konusunda hizmet vermek amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. Firmamız AS/RS (Otomatik Yükleme / Boşaltma Sistemleri), Scada Sistemleri, Veri Toplama Sistemleri gibi başlıca konularda geliştirdiğimiz otomasyon projeleri ve yazılımları ile sektörde yerini almıştır. Bu temel konular yanında müşteri ihtiyacına göre özel çözümler de geliştirebilmekteyiz. Bilgisayar ve elektronik mühendislerinden oluşan tecrübeli ekibimiz, sizin için en uygun çözümleri üretmeyi amaç edinmiştir.

Çözüm Sunduğumuz Alanlar

Scada Yazılımları

SCADA terimi Supervisory Control and Data Acquisition kelimelerinin ilk harfleri ile oluşturulan bir kısaltmadır. Kapsamlı ve entegre bir Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ) kontrol sistemi sayesinde, bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi sağlanabilir. Anlık olay ve alarmları saklayarak gecmiste meydana gelen olaylarıda tekrar günün tarihinde ve saatinde gözlemleyebilmemizide sağlayan geniş kapsamlı bir sistemdir. Rekabet koşullarının her geçen gün artması, teknolojik gelişmeler ve artan müşteri bilinci işletmeleri aynı anda farklı boyutlarda yarışmaya zorlamaktadır. Kalitede yaşanan rekabet hizmet kalitesi ve güvenirliliğine önem verilmesini zorunlu kılmaktadır. Ürün fiyatlarında yaşanan rekabet ise işletmelerin maliyetlere odaklanmasını gerektirir. Maliyetler düşünüldüğünde zamanın ve insan kaynaklarının etkin kullanımı akla gelir. Burada anahtar kelime ölçmedir. İşletmeye ait tüm çalışma verilerinin ölçülmesi ve bu ölçümler sonucunda yapılacak değişiklikler işletmeye gereken rekabet gücünü sağlayacaktır. SCADA yazılımları işletmeye bu ölçme verilerini sağlayacak ve aynı zamanda sahaya yapılacak anlık müdahalelere imkan tanıması ile zamanın etkin kullanımını gerçekleştirecektir. Ülkemizde kullanılan scada yazılımlarının çoğu yurt dışından ithal edilmektedir. Firmamız sektördeki scada yazılımı ihtiyacını geliştirilen yerli yazılımlarla karşılamayı amaçlamıştır. Firmamız bünyesinde geliştirilen scada yazılımlarında erişilebilirlik, kullanım kolaylığı ve zengin animasyon seçenekleri gibi özellikler öne çıkmaktadır.

Mes Yazılımları

Çağımızda ürettiğiniz bir ürünün kaliteli olması, aynı türden üretim yapan rakip firmalardan ayrılmanızı sağlamaz. Üreticilerin, kaliteli ürünler üretebilmeleri adına, hammadde fiyatları artarken hem maliyetleri düşürüp hem de üretkenliği artırmak için sürekli baskı altında olacakları bilinen bir gerçektir. Fiyat ve sipariş karşılama hızı bakımından rekabet edebilir durumda olmak müşteri memnuniyetini sağlamak için iki anahtar noktadır. Gerçek zamanlı üretim yönetimi ara ve üst yöneticilerin kendi stratejilerini destekleyen daha doğru kararlar vermelerine olanak tanır. Örneğin, müşteri taleplerine zamanında yanıt vermek, işin hangi aşamada olduğunu ve ne zaman tamamlanacağını tam olarak belirlemek için, üretilmekte olan ürünün o ana kadarki izlenebilirliğini gerektirir. Kar oranları düşmeye devam ederken, işçilik maliyetlerini belirlemek üreticiler için kritik bir konu haline gelmektedir. Veri Toplama, Görüntüleme ve Yönetim Sistemi, üretimle ilgili kritik verileri gerçek zamanlı olarak alınmasını sağlayarak yöneticilerin en güncel verilerle karar vermelerini sağlar. Geliştirilen 2Mes Veri Toplama Yazılımı, Üretim Modülü, Duruş Modülü, Arıza Bildirim ve Arıza Bakım Modülü olmak üzere 4 kısımdan oluşmaktadır. Faydaları; * Üretim takibini anlık olarak yapmak, * Zamanın kullanımında ve üretimde verimliliği arttırmak, * Veri toplamada insan faktörünü en aza indirerek, hatalar ve gecikmelerin önüne geçmek, * İyileştirme çalışmaları için gerekli bilgileri gerçek değerleri ile birlikte almak, * Üretimden anlık veri akışı ile birlikte çizelgeleme ve planlamanın sağlıklı yapılmasını sağlamak, * Personel performansının gerçek değerler ile tespit etmek, * İstenilen verilere, kısa sürede ulaşılmasını sağlamak, * İşçilik giderlerinde maksimum iyileştirmeyi sağlamak.